AED w Paczkowie zamontowany

We wtorek 25 czerwca przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Paczkowie został zamontowany automatyczny defibrylator AED.…

2 spotkanie miłośników kartografii MapParty za nami

W miniony piątek w jasińskiej świetlicy wiejskiej odbyło się kolejne spotkanie miłośników wolnej kartografii zrzeszonej wokół…

Niedługo w Paczkowie zamontują AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

W nadchodzącym roku to wysoce specjalistyczne, skomputeryzowane urządzenie zostanie zamontowane przy wejściu do Szkoły Podstawowej w…