Nagrody i wyróżnienia sportowe przyznane!


W uznaniu szczególnych osiągnięć sportowych w kończącym się już 2023 roku Burmistrz Marian Szkudlarek po raz kolejny uhonorował znakomitych swarzędzkich sportowców.

Złożono aż 92 wnioski, które opiniowała Komisja ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych: Sekretarz Gminy Swarzędz Agata Kubacka – Przewodnicząca Komisji, Paweł Bocian – Radny Rady Powiatu Poznańskiego, Menedżer Sportu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, Elżbieta Cholewicka – Radna Rady Miejskiej w Swarzędzu, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu, Agnieszka Zawada-Chmiel – Radna Rady Miejskiej w Swarzędzu, Członek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu i Dawid Książkiewicz – Radny Rady Miejskiej w Swarzędzu, Członek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Jako doradca komisji uczestniczył w niej również Marcin Szramkowski – Radny Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Po zapoznaniu się z propozycjami komisji burmistrz podjął decyzję o przyznaniu 57 nagród finansowych (w wysokości od 350 do 2000 złotych)35 wyróżnień, związanych z otrzymaniem karnetów do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji i miłych upominków.Wszyscy zawodnicy otrzymali również listy gratulacyjne.

Na nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe w budżecie Gminy Swarzędz przeznaczono łącznie 55 000 złotych. Burmistrz i Komisja ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych pracowali na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kulturyfizycznej.

Na dzisiejszych uroczystych spotkaniach burmistrz serdecznie podziękował sportowcom za ich ogromny trud i osiągnięcia, które służą znakomitej promocji Swarzędza. Podziękowania trafiły też do rodzin i trenerów zawodników – za wsparcie, które codziennie przekazują. Podczas spotkania nie zabrakło sympatycznych życzeń noworocznych.

źródło: swarzedz.pl /wd/ fot. Zuzanna Lis