Nagrody dla swarzędzkich sportowców

Burmistrz Marian Szkudlarek, w uznaniu szczególnych osiągnięć sportowych w kończącym się już 2022 roku, po raz kolejny uhonorował swarzędzkich sportowców.

Wcześniej burmistrz ustalił skład Komisji ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych: sekretarz gminy Agata Kubacka – przewodnicząca komisji, Paweł Bocian – radny Powiatu Poznańskiego, sportowiec, pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, Mateusz Matuszak – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu, Dawid Książkiewicz – członek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu, Agnieszka Zawada-Chmiel – członek Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. Komisja, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami (złożono ich aż 81!), zaopiniowała je, przedkładając swoje propozycje burmistrzowi.

Burmistrz podjął decyzję o przyznaniu czterdziestu trzech nagród finansowych (w wysokości od sześciuset do dwóch tysięcy dwustu złotych)trzydziestu ośmiu wyróżnień, związanych z otrzymaniem karnetów do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.Wszyscy zawodnicy otrzymują również listy gratulacyjne.

Na nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe w budżecie Gminy Swarzędz przeznaczono razem czterdzieści tysięcy złotych. Burmistrz i Komisja ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych pracowali na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kulturyfizycznej.

Pierwsze spotkanie burmistrza Mariana Szkudlarka ze sportowcami już się odbyło – 21 grudnia w swarzędzkim Ośrodku Kultury. Podczas uroczystości burmistrz serdecznie podziękował sportowcom za ich ogromny wysiłek i osiągnięcia, służące także znakomitej promocji Swarzędza. Podziękowania przekazane zostały też rodzinom i trenerom zawodników – za codziennie okazywane sportowcom wsparcie. Spotkanie było okazją do przekazania radosnej informacji o tym, że Gmina Swarzędz zajęła pierwsze miejsce w Wielkopolsce w klasyfikacji miast i gmin w Systemie Sportu Młodzieżowego w 2022 roku! (Szerzej piszemy o tym TUTAJ).

Podczas spotkania nie zabrakło, oczywiście, miłych życzeń świątecznych i noworocznych.

Jednocześnie już teraz informujemy zainteresowanych, że spotkanie burmistrza z wyróżnionymi sportowcami, którzy nie ukończyli jeszcze 16 lat, odbędzie się w ratuszu 3 stycznia 2023 roku o godz. 15:00.

Lista osób wyróżnionych dostępna jest na stronie UMiG Swarzędz