Szatnia na medal w Gruszczynie i 100 tys. zł dofinansowania!


Jak już informowaliśmy, 11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę rankingową dotyczącą wniosków złożonych w ramach naboru na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach czwartej edycji Programu „Szatnia na Medal”, przyznając tym samym Gminie Swarzędz dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pt. „Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczynie”. 26 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę w tej sprawie.

Przedsięwzięcie związane jest z zakupem oraz instalacją modułowej konstrukcji (kontenera) przy boisku sportowym w Gruszczynie przy ulicy Katarzyńskiej. Pomieszczenie będące przedmiotem inwestycji będzie pełnić funkcję zaplecza higieniczno – sanitarnego boiska sportowego, położonego bezpośrednio przy budynku świetlicy wiejskiej w Gruszczynie, który tę funkcję pełni obecnie.

Całkowitą wartość inwestycji oszacowano na kwotę prawie 400 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniesie 100 tys. zł. Termin oddania szatni do użytkowania zaplanowano na koniec lipca 2021 roku.

źródło: swarzedz.pl