Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Swarzędz

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, iż zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023 na terenie miasta i gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

1) Dla drogi krajowej nr 92 – „akcję zima” prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

nr tel.: 61 866 58 34 (osoba dyżurująca całodobowo)

2) Dla drogi wojewódzkiej nr 194 – „akcję zima” prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Poznaniu, RDW Gniezno

nr tel.: 61 225 84 27, tel. 690 541 082

 • ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janikowo, Wierzenica)
 • ul. Poznańska (Kobylnica, Uzarzewo)

3) Dla dróg powiatowych na terenie gminy Swarzędz (wg poniższego zestawienia) „akcję zima” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:

nr tel.: 508 236 315 (osoba dyżurująca całodobowo)

na terenie miasta Swarzędz:

 • ul. Rabowicka

na terenie gminy Swarzędz:

 • ul. Średzka/ul. Kórnicka/ul. Tulecka (była droga nr 433)
 • 2407P – Koziegłowy-Swarzędz
 • 2408P – Wierzonka-Pobiedziska
 • 2410P – Swarzędz-Środa Wielkopolska
 • 2435P – Swarzędz-Biskupice
 • 2436P – Swarzędz-Sarbinowo
 • 2437P – Biskupice-Paczkowo
 • 2439P – Paczkowo-Trzek
 • 2512P – ul. Rabowicka

4) Dla dróg gminnych

W sezonie 2022/2023 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz prowadzone będzie przez firmę: BRIKBAU Anna Nowacka, ul. Śremska 27, 62-035 Kórnik.

Przyjmowanie zgłoszeń zimowego utrzymania

1. Z ramienia UMiG Swarzędz zgłoszenia przyjmować będą:

Poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00Wtorek – Piątek w godz. 7:30 – 15:30Wydział Infrastruktury Drogowej Anna Fraszczyk Laura Maciejewska nr tel.: 61 65 12 409adres e-mail: wid@swarzedz.pl
poza godzinami pracy Urzędu oraz w soboty, niedziele i świętaWydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej nr tel.: 500 250 998
Poniedziałek – Piątek w godz. 6:00 – 22:00Straż Miejska tel. interwencyjny 61 65 10 986

2. W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez Straż Miejską, bądź na podstawie obserwacji dokonanych w terenie przez pracowników jednostki, należy przekazać zgłoszenie do wspomnianych wyżej jednostek, zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

Opracowany plan obejmuje wykaz poszczególnych ulic miasta i gminy Swarzędz, objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na 4 standardy utrzymania zimowego. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres:

Standard I (sieć priorytetowa) – drogi i ulice (stanowiące główne szlaki komunikacyjne), którymi odbywa się ruch komunikacji autobusowej oraz teren utwardzonych przystanków autobusowych; obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej winno mieć miejsce w czasie do 25 minut od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej.

SWARZĘDZ:

 • ul. Armii Poznań
 • ul. Cieszkowskiego (do rzeki Cybina)
 • ul. Cmentarna (do skrzyżowania z ul. Żonkilową)
 • ul. Dworcowa
 • ul. Geremka
 • ul. Graniczna
 • ul. Grudzińskiego
 • ul. Jesionowa
 • ul. Kirkora
 • ul. Kościuszki
 • ul. Kórnicka (od ul. Łąkowej do ul. Warzywnej)
 • ul. Kupiecka
 • ul. Kwaśniewskiego
 • ul. Nowowiejska (odcinek od wejścia w ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Średzką i ul. Kórnicką)
 • ul. Piaski
 • ul. Polna
 • ul. Przybylskiego
 • ul. Rynek
 • ul. Staniewskiego
 • ul. Stawna
 • ul. Strzelecka
 • ul. Szumana
 • ul. Średzka (od skrzyżowania z ul. Kórnicką do skrzyżowania z ul. Złotą)
 • ul. Św. Marcina
 • ul. Tabaki (+ dworzec i parkingi)
 • ul. Tysiąclecia
 • ul. Wrzesińska (odcinek od Rynku do skrzyżowania z ul. Polną)
 • ul. Zamkowa
 • ul. Zapłocie
 • pętla Kościuszkowców
 • Plac Niezłomnych
 • rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

BOGUCIN:

 • ul. Słocińskiego (zjazd z ul. Gnieźnieńskiej + pętla autobusowa)

GARBY:

 • ul. Daktylowa (tylko dz. nr ewid. 74 – bez bocznych dróg)

GORTATOWO:

 • ul. Swarzędzka (odcinek od ul. Dożynkowej do ul. Dożynkowej)

JANIKOWO:

 • ul. Asfaltowa
 • ul. Podgórna
 • ul. Swarzędzka (do skrzyżowania z ul. Studniarskiego)

JASIN:

 • ul. Bliska

KOBYLNICA:

 • ul. Dworcowa (odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Szkolnej + pętla autobusowa i parkingi)

KRUSZEWNIA:

 • ul. Czarnoleska
 • ul. Spółdzielcza (od skrzyżowania z ul. Białowieską do ul. Swarzędzkiej)

PACZKOWO:

 • ul. Dworska
 • ul. Sokolnicka
 • ul. Średzka (od skrzyżowania z dk92 do przejazdu kolejowego)

RABOWICE:

 • ul. Bliska
 • ul. Bukowa
 • ul. Olszynowa

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:

 • ul. Sokolnicka
 • ul. Łubinowa (od skrzyżowania z ul. Sokolnicką do skrzyżowania z ul. Truskawkową + pętla autobusowa)

UZARZEWO:

 • ul. Akacjowa (od skrzyżowania z ul. Biskupicką do skrzyżowania z ul. Kasztanową + pętla autobusowa + drogi dojazdowe do bloków)

WIERZENICA:

 • ul. Dębowa
 • ul. Wierzenicka (od skrzyżowania z ul. Dębową do ul. Działkowej)

WIERZONKA:

 • ul. Działkowa

ZALASEWO:

 • ul. Planetarna
 • ul. Polska (od skrzyżowania z ul. Planetarną do skrzyżowania z ul. Kórnicką)
 • ul. Transportowa

Standard I. A (sieć priorytetowa) – wiadukty oraz przejazdy pod wiaduktami, stanowiące główne szlaki komunikacyjne w sieci miasta, którymi odbywa się ruch komunikacji autobusowej; obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej winno mieć miejsce w czasie 25 minut od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

SWARZĘDZ:

 • wiadukt ul. Polna
 • ul. Kirkora oraz ul. Graniczna do ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
 • ul. Piaski (do ul. Dworcowej)

Standard II (sieć strategiczna) – drogi i ulice, którymi odbywa się ruch komunikacji autobusowej, na terenie utwardzonych przystanków autobusowych oraz na terenie dróg osiedlowych; obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej;
 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej winno mieć miejsce w czasie do 30 minut odmomentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przezniego upoważnionej;
 • nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych oraz zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów.

SWARZĘDZ:

 • ul. Działkowa
 • ul. Kaczorowskiego
 • ul. Kasprowicza
 • ul. Kosynierów
 • ul. Kórnicka (od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Kościuszki)
 • ul. Meblowa
 • ul. Mickiewicza
 • ul. Miodowa
 • ul. Morelowa
 • ul. Napoleońska
 • ul. Nowy Świat
 • Plac Powstańców Wielkopolskich
 • ul. Rzemieślnicza
 • ul. Sikorskiego
 • ul. Tortunia
 • droga dojazdowa do ogródków działkowych (wychodząca od ul. Kirkora pod wiaduktem kolejowym)
 • droga dojazdowa do Zespołu Szkół nr 1 ( ul. Geremka a ul. Mielżyńskiego)
 • droga serwisowa wzdłuż ul. Poznańskiej (od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Skargi)
 • Os. Hipolita Cegielskiego
 • Os. Czwartaków
 • Os. Dąbrowszczaków + Zygmunta III Wazy
 • Os. Tytusa Działyńskiego
 • os. Kościuszkowców
 • os. Macieja Mielżyńskiego
 • Os. Edwarda Raczyńskiego

BOGUCIN:

 • ul. Olchowa
 • ul. Słocińskiego (poza pętlą autobusową i zjazdem z ul. Gnieźnieńskiej – zakres Standardu  I)
 • ul. Wiśniowa
 • ul. Wrzosowa (odcinek od skrzyżowania z ul. Słocińskiego do zakończenia przy boisku)

GORTATOWO:

 • ul. Cicha
 • ul. Fabryczna

GRUSZCZYN:

 • ul. Ku Dolinie
 • ul. Zielińska

JANIKOWO:

 • ul. Leśna

JASIN:

 • ul. Ziołowa

KARŁOWICE:

 • ul. Topolowa

KOBYLNICA:

 • ul. Szkolna (od skrzyżowania z ul.  Poznańska do przejazdu kolejowego)
 • ul. Wiatrakowa (od skrzyżowania z ul. Poznańską do torów kolejowych)

PUSZCZYKOWO- ZABORZE

 • ul. Zaborska

RABOWICE:

 • ul. Świerkowa

SARBINOWO:

 • ul. Dobra

ZALASEWO:

 • ul. Mokra (od skrzyżowania z ul. Rivoliego do skrzyżowania z ul. Planetarną)

Standard III (sieć podstawowa) – pozostałe drogi i ulice gminne (wymienione w załączniku nr 1)

o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej (w tym również drogi wewnątrz poszczególnych osiedli), obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej winno mieć miejsce w czasie do 60 minut odmomentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przezniego upoważnionej
 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu, nieutrudniająca ruchu

Standard IV (sieć lokalna) – pozostałe drogi i ulice gminne (wymienione w załączniku nr 1)

o nawierzchni nieutwardzonej, utwardzonej gruzobetonem bądź kruszywem kamiennym, obejmuje on:

 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska, przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej (odpłużenie i uszorstnienie piaskiem) winno mieć miejsce w czasie do 120 minut odmomentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przezniego upoważnionej
 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu, nieutrudniająca ruchu.

Mieszkańcom przypominamy, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Śnieg zalegający na chodnikach winien być gromadzony na chodniku wzdłuż krawędzi jezdni. Prosimy nie składować śniegu na jezdni – skutkuje to zaistnieniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym sankcjonowanym ponadto mandatem ze strony Straży Miejskie.

Pamiętajmy, także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.