Zaangażuj się w „zielone” panele obywatelskie!


Stowarzyszenie Metropolia Poznań wraz ze Stowarzyszeniem CREO zapraszają wszystkich mieszkańców i społeczników z terenu aglomeracji poznańskiej do zaangażowania w ramach internetowych paneli obywatelskich. Spotkania online w których może wziąć udział 60 osób odbędą się już w styczniu w trzech dogodnych terminach. Poszukujemy osób w każdym wieku zamieszkujących różne części aglomeracji poznańskiej! Weź udział w pierwszym w Polsce metropolitalnym panelu obywatelskim! Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia.

Dzięki projektowi „WłączaMY ZERO WASTE!” wszyscy mieszkańcy aglomeracji poznańskiej mogą dowiedzieć się więcej o ZERO WASTE i LESS WASTE oraz zaangażować się w liczne wydarzenia i aktywności. Tym razem zachęcamy do zgłaszania się do planowanych na styczeń internetowych paneli obywatelskich.

Czym są panele obywatelskie?

Panel obywatelski to spotkanie mieszkańców, którzy wspólnie rozmawiają i wymieniają się opiniami na temat ważnych spraw społecznych przy wsparciu moderatora. Uczestnicy poznają różne punkty widzenia i proponują władzom publicznym (np. samorządowym) rekomendacje dotyczące dyskutowanych spraw.

Planowane panele obywatelskie będą dotyczyć kwestii głębszych motywacji i oczekiwań mieszkańców Metropolii Poznań w zakresie działań związanych z ZERO WASTE – czyli najkrócej mówiąc z ograniczeniem różnego rodzaju odpadów.

Co to jest ZERO WASTE?

ZERO WASTE, nazywane czasem także LESS WASTE, polega na ciągłym dążeniu do ograniczenia produkcji śmieci i innych odpadów. ZERO WASTE to także popularny już w wielu państwach zachodnich styl życia obejmujący liczne sfery codziennego funkcjonowania takie jak zakupy, odżywianie, garderoba, higiena, przemieszczanie się czy uprawianie ogródka. ZERO WASTE to nie tylko używanie wielorazowych toreb czy kubków. To także rozważne kupowanie, powtórne wykorzystanie produktów, dbałość o recykling, zbieranie deszczówki, kompostowanie na działce i wiele innych aktywności!

Innowacyjna metoda partycypacyjna – PANELE OBYWATELSKIE ONLINE w temacie ZERO WASTE

W styczniu 2024 organizujemy trzy wirtualne panele obywatelskie w temacie ZERO WASTE i LESS WASTE. W naszych panelach zaadaptujemy technikę Deliberative Pooling z wykorzystaniem elementów narzędzi udostępnionych przez Stanford University. W każdym panelu weźmie udział około 20 osób. Razem czekamy więc na co najmniej 60 zgłoszeń – także na Ciebie! Na każdego uczestnika czeka także mały prezent w postaci bonu upominkowego do EMPIKu o wartości 50 zł.

Kogo szukamy?

  • mieszkańców aglomeracji poznańskiej – Poznania i 21 gmin z terenu wokół Poznania,
  • osób w różnym wieku – młodzież od lat 13, osoby dorosłe, seniorzy,
  • osób chcących podzielić się swoim doświadczeniem, otwartych na dyskusję i chętnych poznać zdanie innych

Panele odbędą się ONLINE z wykorzystaniem platform komunikacji elektronicznej w trzech terminach (do wyboru podczas wysyłania zgłoszenia): 12 stycznia 2024 (piątek) godz. 18:00 – 20:00, 17 stycznia (środa) godz. 18:00 – 20:00, 23 stycznia (wtorek) godz. 18:00 – 20:00.

Godziny popołudniowe nie będą kolidować z pracą czy zajęciami w szkole a uczestnictwo online pozwoli na zapewnienie pełnej dostępności wydarzeń dla mieszkańców dalszych zakątków naszej aglomeracji i osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do paneli obywatelskich potrwa do 20 grudnia. Już teraz mieszkańcy miast i gmin Metropolii Poznań mogą zgłaszać chęć udziału w wirtualnych panelach obywatelskich wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PANELE OBYWATELSKIE ONLINE TUTAJ

Finalny wybór uczestników paneli obywatelskich odbędzie się na drodze losowania z uwzględnieniem reprezentatywności grupy (np. płeć, wiek, wykształcenie, gmina zamieszkania).

Dodatkowo informujemy, że w lutym planujemy dodatkowo organizację wirtualnego panelu skierowanego dla urzędników samorządowych także w temacie ZERO WASTE. Odbędzie się on 2 lutego 2024 a formularz zgłoszeniowy na to wydarzenie uruchomimy już w styczniu.

Ankieta na temat ZERO WASTE – Twój głos ma znaczenie

Przy okazji zachęcamy także do wypełnienia w pełni anonimowej ankiety internetowej dotyczącej preferencji mieszkańców gmin Metropolii Poznań w zakresie idei ZERO WASTE i LESS WASTE a także ich oczekiwań wobec samorządów i innych podmiotów publicznych. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Raportu w ramach projektu i pomogą w przygotowaniu konkretnych rekomendacji dla samorządów z terenu Metropolii Poznań i całej Wielkopolski.

PRZEDŁUŻYLIŚMY OKRES BADANIA DZIĘKI CZEMY ANKIETA ONLINE BĘDZIE DOSTĘPNA JESZCZE DO 15 GRUDNIA na metropolitalnym portalu konsultacji pod linkiem TUTAJ.

Można także skorzystać z wersji mobilnej ankiety poprzez smartfona – zeskanuj kod QR TUTAJ.

Projekt „WłączaMY ZERO WASTE”

Dwadzieścia zaangażowanych społeczności szkolnych w aglomeracji poznańskiej, Szkolne Budżety ZERO WASTE, debaty oksfordzkie oraz szkolne kampanie i kiermasze ZERO WASTE, narzędzie online LOKALNEJ MAPY ZERO WASTE, webinaria dla urzędników oraz lokalnych społeczników – to wszystko i jeszcze więcej czeka na uczestników trwającego w latach 2022-2024 projektu „Włączamy ZERO WASTE!”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, a także partnerów zagranicznych – norweską organizację Norsensus Mediaforum oraz stowarzyszenie ze Słowenii Ekologi Brez Meja. Dzięki współpracy europejskiej korzystamy z rozwijających doświadczeń i dobrych praktyk naszych partnerów. Co także istotne, projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie TUTAJ.

źródło: swarzedz.pl