Wybory sołtysa Bogucina – 22 listopada


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zarządził Zebranie Wiejskie w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa Sołectwa Bogucin, w związku ze złożoną rezygnacją dotychczasowego sołtysa, pana Adama Borówczaka.

Zebranie wiejskie, podczas którego przeprowadzone zostaną wybory, odbędzie się we wtorek, 22 listopada 2022 roku o godz. 18:30 w budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie (ul. Wrzosowa 81).

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującego w sołectwie quorum, Przewodniczący Zebrania Wiejskiego wyznaczy drugi termin Zebrania na ten sam dzień, godz. 18:45.   Przypominamy, że uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Swarzędzu z tytułu zamieszkania w sołectwie.

źródło: swarzedz.pl