W minioną sobotę odbyła jedna z pierwszych konwencji wyborczych


KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd reprezentuje głos samorządu, umacnia poczucie tożsamości środowiska organizacji samorządowych. Na konwencji 3 marca 2024 roku Tadeusz Czajka Przewodniczący Zarządu Krajowego Koalicji Samorządowej OK Samorząd przedstawił kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, do Rady Powiatu w Poznaniu, a także do Rady Miejskiej w Swarzędzu. Kandydaci to dobrze znani społecznicy i mieszkańcy, którzy pod hasłem „daleko od polityki, blisko mieszkańców” działają na rzecz rozwoju, poprawy bezpieczeństwa oraz jakości życia w gminie Swarzędz.

Na zakończenie konwencji KW Koalicja Samorządowa OK Samorząd przekazał poparcie obecnemu Burmistrzowi, kandydatowi na kolejną kadencję Panu Marianowi Szkudlarkowi.