Utrudnienia w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul.Grudzińskiego i ul.Zamkowej


W związku z  realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Nowy Świat, Zamkowej, Mickiewicza i placu Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Gołębiej w Swarzędzu, informujemy, że w dniu 12 lipca 2023 r. będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Grudzińskiego/Zamkowazgodnie z załączonym rysunkiem.

Roboty będą dotyczyć usunięcia słupa energetycznego wraz z linią napowietrzną w rejonie skrzyżowania

65f2596671