Umowa na przebudowę ul. Krańcowej w Gruszczynie

e10ea93dce

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę ul. Krańcowej w Gruszczynie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo Drogowe KRUG. Inwestycja kosztować będzie 8.920.859,46 zł

Do końca stycznia 2024 r. powstanie tam 886-metrowa jezdnia o szerokości 6 m z chodnikiem o szerokości 2 m. Nawierzchnia wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej. W ramach tej inwestycji powstanie też kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania z ul. Leszczynową. Uzupełnione zostaną brakujące przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe. Przebudowane zostaną sieci: gazowa, ENEA oraz telekomunikacyjna. Powstanie również oświetlenie uliczne.

Umowę w tej sprawie burmistrz Marian Szkudlarek podpisał 5 lipca br.

/WPR/

fot. Anna Soberska-Mazurek

Źródło swarzedz.pl