Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030


Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu rozpoczął proces opracowywania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030.

W związku z prowadzonymi pracami zachęca do wypełnienia ankiety. Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu dokumentu w zakresie jego celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić TUTAJhttps://www.survio.com/survey/d/Q3K9R2N2O3F3S7K4R

Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25. Formularz będzie dostępny do 15 grudnia 2022 roku.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczej.

Ankieta składa się z pytań zamkniętych i otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż kilka minut.