Sprawdź swój podatek od nieruchomości


W związku z prowadzonymi przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej szeroko zakrojonymi pracami aktualizacyjnymi prosimy o zweryfikowanie na decyzjach wymiarowych zgłoszonych do opodatkowania nieruchomości.

O czym należy pamiętać i na co zwrócić uwagę:

  1. Czy wszystkie posiadane nieruchomości są zgłoszone i widnieją na decyzji wymiarowej.
  2. Czy została zgłoszona do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu sprzedaż / zakup nieruchomości (lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, działki budowlanej, działki rolnej, itp.).
  3. Czy zgłoszona i uwzględniona na decyzji wymiarowej nieruchomość jest prawidłowo opodatkowana, tj. czy zgłoszona została jako związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli Podatnik wykorzystuje taką nieruchomość dla celów prowadzonej przez siebie albo przez inny podmiot działalności gospodarczej.
  4. Czy poza zgłoszonym gruntem zostały zgłoszone budynki na nim zlokalizowane.
  5. Czy posiadają Państwo uregulowane sprawy spadkowe po zmarłej bliskiej osobie w zakresie zgłoszenia posiadanych nieruchomości.

Wymienione zmiany oraz braki są na bieżąco weryfikowane przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej, natomiast w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy zgłoszoną nieruchomością, lub też brakiem takiego zgłoszenia skierowana zostanie stosowna korespondencja w celu wyjaśnienia sprawy.

Prosimy również Państwa o dokonanie takiego sprawdzenia we własnym zakresie i ewentualny kontakt z tut. Urzędem w celu wyjaśnienia niejasności.

Od kiedy i do kiedy?

Fakt sprzedaży czy też zakupu nieruchomości należy zgłosić w tut. Urzędzie na stosownych drukach w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. O każdej innej zmianie mającej wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym czy też leśnym, a mianowicie: zakończenie budowy budynku lub rozpoczęcie jego użytkowania przed ostatecznym zakończeniem budowy, aktualizację użytków, zmiany w powierzchni użytkowej zabudowań, itp. również należy zgłosić w podanym terminie.

Wyjaśnieniu należy również fakt, że obowiązujące przepisy umożliwiają rozpatrywanie spraw w zakresie podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do pięciu lat wstecz licząc od końca roku kalendarzowego, zatem aktualnie jest to rok 2016.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie czy posiadają Państwo zgłoszone wszystkie posiadane przez siebie nieruchomości oraz czy są one prawidłowo uwzględnione na corocznie otrzymywanych decyzjach wymiarowych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej pod numerem tel. 61 65-12-305 lub e-mail: podatki.wymiar@swarzedz.pl

źródło: swarzedz.pl, foto: pixabay