Przebudowa przejścia podziemnego na dworcu PKP


Rozstrzygnięty został przetarg mający wyłonić wykonawcę przebudowy przejścia podziemnego pod torami przy stacji PKP w Swarzędzu. Spośród 5 różnych ofert najkorzystniejsza okazała się ta, którą złożyła firma „Mosty Poznań” Sp. z o.o. Koszt przebudowy wyniesie 5.979.367,52 zł. Umowę w tej sprawie burmistrz Marian Szkudlarek podpisał 11 maja.

Inwestycja umożliwi wygodne korzystanie z przejścia przez osoby z wózkami dla dzieci oraz osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich, a także rowerzystów, gdyż miejsce to zostanie wyposażone w pochylnie spełniające wszelki normy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to przebudowa zakończona zostanie do 15 czerwca przyszłego roku (termin wykonania ustalono na 400 dni).

Przebudowa przejścia przy dworcu stanowi kolejny element realizowanego w naszej gminie dużego projektu związanego z gospodarką niskoemisyjną. Przypomnijmy, że przy dworcu zbudowany został już zintegrowany węzeł przesiadkowy ułatwiający pasażerom autobusów, kierowcom i rowerzystom przesiadanie się do pociągów. Duży parking zachęca do pozostawienia tam auta i korzystania z komunikacji zbiorowej. Inwestycja ta zrealizowana została z ogromnym dofinansowaniem ze środków unijnych.

Obecnie, w ramach tego samego projektu i również z zewnętrznym dofinansowaniem realizowana jest inwestycja pod nazwą „budowa ul. Rivoliego, ul. Mokrej i ul. Agrestowej w Zalasewie oraz wykonanie systemu tras rowerowych na terenie Gminy Swarzędz”. Koszt wyniesie nieco ponad 5,1 mln zł. Gminie Swarzędz przyznano już dofinansowanie budowy ze środków unijnych w wysokości 1,157 mln zł. Zaprojektowana droga rowerowa obejmuje trasę rozpoczynającą się w ul. Rivoliego, przebiegającą przez ul. Mokrą, Planetarną w Zalasewie, ul. Kupiecką, Rolną, Tysiąclecia, Fredry, Konopnickiej i Łąkową w Swarzędzu. W ramach tego zadania wybudowany zostanie także: kilkusetmetrowy odcinek ul. Rivoliego od skrzyżowania z ul. Agrestową w kierunku ul. Transportowej (oprócz nowej jezdni powstaną tu chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, oświetlenie, wybudowane zostaną brakujące przyłącza wod.-kan., kanalizacja deszczowa, infrastruktura teletechniczna) oraz odcinek ul. Mokrej od ul. Rivoliego do os. Zamoyskiego. Inwestycja ma być wykonana jeszcze w tym roku.

Jak informuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek – w kolejnym etapie, zaplanowanym na rok przyszły, całości dopełni nowy, duży parking na ok. 60 pojazdów, który zbudowany zostanie przy dworcu PKP od strony ul. Łąkowej.

Tak więc w przyszłym roku gotowy będzie cały projekt służący rozwojowi niskoemisyjnej mobilności miejskiej w tej części naszej gminy.

źródło: swarzedz.pl
fot. Maciej Woliński