Projekt budżetu Swarzędza – ponad 85 mln zł na inwestycje


W swarzędzkim UMiG zakończyły się prace nad projektem budżetu Gminy Swarzędz na 2023 rok. 15 listopada burmistrz Marian Szkudlarek oraz skarbnik Karolina Dziekan przekazali projekt przyszłorocznego budżetu przewodniczącej Rady Miejskiej Barbarze Czachurze. Od tej chwili przez ponad miesiąc radni będą pracować nad tym dokumentem. Na 20 grudnia zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwaleniu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2023 rok.

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 379.752.370 zł, natomiast wydatki 404.528.636,29 zł. Na inwestycje w przyszłym roku planujemy przeznaczyć 85.279.723,52 zł.

– Przyszłoroczny budżet naszej gminy będzie trudny w realizacji ze względu na znaczny wzrost wydatków bieżących i równoczesny spadek dochodów spowodowany m.in. reformą finansów publicznych – podkreślił burmistrz Marian Szkudlarek. – Jednocześnie budżet ten będzie miał charakter zdecydowanie proinwestycyjny.

źródło: swarzedz.pl, fot. Maciej Woliński