Prawie 2,8 mln zł unijnego dofinansowania


29 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę o dofinansowaniu, jakie nasza gmina otrzymała na zadanie pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja byłego obiektu hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby budynku użyteczności publicznej w Swarzędzu” (zmiana sposobu użytkowania byłego Hotelu 3 przy ul. Św. Marcin poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej).

Otrzymane dofinansowanie wynosi 2.798.121,96 zł, a całkowita wartość zadania to 17.882.648,84 zł.

Źródłem finansowania jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 11.3 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym (REACT-EU)” („Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19″).

Źródło: swarzedz.pl