Ponad 85 mln zł na inwestycje – Budżet na 2024 rok


W swarzędzkim UMiG zakończyły się prace nad projektem budżetu Gminy Swarzędz na 2024 rok. 14 listopada burmistrz Marian Szkudlarek oraz skarbnik Karolina Dziekan przekazali projekt przyszłorocznego budżetu przewodniczącej Rady Miejskiej Barbarze Czachurze. Od tej chwili przez ponad miesiąc radni będą pracować nad tym dokumentem. Na 19 grudnia zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwaleniu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2043.

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 433.312.369,33 zł, natomiast wydatki 466.149.996,28 zł. Na inwestycje w przyszłym roku gmina planuje przeznaczyć 85.992.076,56 zł.

– Przyszłoroczny budżet naszej gminy, podobnie jak tegoroczny, będzie trudny w realizacji ze względu na znaczny wzrost wydatków bieżących i równoczesne ograniczenie dochodów spowodowane m.in. reformą finansów publicznych – podkreślił burmistrz Marian Szkudlarek. – Jednocześnie budżet ten będzie miał charakter zdecydowanie proinwestycyjny i prospołeczny.

źródło: swarzedz.pl /mw/ fot. Maciej Woliński