Płyty betonowe na ul. Filtrowej zamontowane


W minionym tygodniu udało się zakończyć montaż płyt betonowych w newralgicznej części ul. Filtrowej tj. na odcinku ok. 94 metrów od ulicy Sokolnickiej w kierunku ul. Chłodnej. W związku z pracami mieszkańcy doświadczyli niewielkich utrudnień, wykonawca wykazał się ogromnym zrozumieniem i każdorazowo przywracał przejezdność na koniec dziennych prac.

W Paczkowie to kolejny odcinek utwardzony tą metodą i zgodnie z zapowiedziami Burmistrza wszędzie tam, gdzie nie jest możliwa przebudowa ulic w najbliższym czasie montowane są właśnie takie płyty betonowe, które w znaczny sposób poprawiają komfort i bezpieczeństwo na drogach gruntowych. Mieszkańcy Paczkowa na ostatnim zebraniu wiejskim wskazali już kolejne odcinki ulic, gdzie takie utwardzenie sprawdziłoby się.

Paczkowo pl Plyty Filtrowa fot JacekBura 2
Paczkowo pl Plyty Filtrowa
źródło: OpenStreetMap