Placówka Wsparcia Dziennego – podpisano umowę

10 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa dotycząca udzielenia przez Województwo Wielkopolskie Miastu i Gminie Swarzędz pomocy finansowej na realizację inwestycji w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026. Urząd Marszałkowski reprezentowała Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast gminę Swarzędz – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Karolina Dziekan – Skarbnik Gminy .

W ramach zadania nastąpi generalna przebudowa budynku znajdującego się w Swarzędzu os. Kościuszkowców 20 (dawna przychodnia) z dostosowaniem do potrzeb działalności Placówki Wsparcia Dziennego, która obecnie mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach.  Ze względu na nową funkcję, którą będzie pełnił budynek, po przebudowie powstaną: 2 sale terapeutyczne – z możliwością rozbudowy do 3, pokój porad indywidualnych, oraz pomieszczenia pomocnicze,  techniczne, biurowe i magazynowe. Wszystkie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przebudowany obiekt zostanie poddany całkowitej termomodernizacji.

Kwota dofinansowania wyniesie 1 200 000, natomiast całkowity koszt inwestycji to 2 400 000. Pozostałe środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Placowka Wsparcia Dziennego podpisano umowe 1

Źródło: swarzedz.pl