Ostateczny termin odbioru węgla po preferencyjnej cenie!


przejmie informujemy, że 15 kwietnia 2023 r. upłynął termin składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Prosimy osoby, które złożyły wniosek ww. terminie o jak najszybsze dokonanie zapłaty za wnioskowany węgiel tj. do 26 kwietnia 2023r. i jego odbiór najpóźniej do dnia

28 kwietnia 2023 r.