Odbiór odpadów komunalnych – umowa podpisana!

W piątek 29 lipca br. została podpisana umowa dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na terenie Gminy Swarzędz z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania ALBA S.A. W ramach zawartej umowy firma do końca czerwca 2023 r. z terenu Państwa nieruchomości będzie odbierała odpady komunalne.

Z uwagi na fakt, że nastąpiła zmiana Wykonawcy w powyższym zakresie (do końca czerwca br. odpady komunalne odbierane były przez firmę FBSerwis S.A.) obecnie trwają jeszcze prace nad harmonogramami odbioru odpadów, które są dostępne na stronie https://www.alba.com.pl/odbior_odpadow_wywoz_smieci/swarzedz

Ponadto wszystkich serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zasadami systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy, które są dostępne na stronie Urzędu w zakładce „GOSPODARKA ODPADAMI” pod nazwą „OPIS SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI”. W dokumencie tym znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. dot. pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, opłaty oraz co najważniejsze zasad selektywnego gromadzenia odpadów.

odpady01

Źródło: swarzedz.pl