Nowy sołtys Sokolnik Gwiazdowskich


12 lutego 2022 roku w Szkole Podstawowej w Paczkowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie. Przedmiotem zebrania był wybór nowego sołtysa, w związku z rezygnacją wieloletniej pani sołtys, Gabrieli Iglińskiej.

Przypomnijmy, że władze naszej gminy w osobach burmistrza Mariana Szkudlarka oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Czachury podziękowały ustępującej pani sołtys na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 31.01.2022.

Licznie przybyli na zebranie mieszkańcy na wstępie brawami podziękowali pani Gabrieli za 20 lat służby na ich rzecz, a następnie przystąpiono do wyboru nowego sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury: panów Pawła Stawika i Jacka Kociury. W wyniku tajnego głosowania, stosunkiem głosów 38 do 16 przy 9 głosach nieważnych, sołtysem Sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie został wybrany pan Paweł Stawik.

Nowo wybranemu sołtysowi serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.

Mieszkańcom Sokolnik Gwiazdowskich dziękujemy za bardzo wysoką frekwencję (ponad 65%) i życzymy dobrej współpracy z nowym sołtysem.

źródło: swarzedz.pl