Nowe mieszkania chronione dofinansowane

Dziś, 14 lutego Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek wraz ze Skarbnikiem Gminy – Karoliną Dziekan w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, podpisali umowę, otrzymując symboliczny czek na dofinansowanie nowych mieszkań chronionych w 2023 roku w ramach działania 4.4 program ,,Za życiem”, dot. tworzenia nowych mieszkań chronionych dla osób

ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie dotacji został złożony od koniec 2022 roku, a całkowity koszt inwestycji to 350 000,00 zł – w tym dofinansowanie w wysokości 280 000,00 zł (80%). Mieszkanie będzie przeznaczone dla 3 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Na dzień dzisiejszy Gmina Swarzędz dysponuje 9 mieszkaniami chronionymi treningowymi i wspieranymi. W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” funkcjonuje 5 mieszkań chronionych treningowych i 1 mieszkanie chronione wspierane dla rodziny. Prowadzimy również trzy mieszkania chronione wspierane dla osób starszych w ramach zadań własnych Gminy.

Łącznie w funkcjonujących mieszkaniach chronionych zamieszkuje 15 osób.

Nowe mieszkania chronione dofinansowane 2