Jak się pozbyć elektrośmieci?


Szanowny mieszkańcu,

w Twoim domu zalega zużyty, niepotrzebny sprzęt elektryczny lub elektroniczny? Jeśli tak, oto kilka sposobów jak możesz się go pozbyć.

Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych można m.in.:

  1. przekazywać do PSZOK zlokalizowanego w Rabowicach przy ul. Świerkowej 17;
  2. przekazywać do firmy odbierającej odpady w terminie odbioru odpadów wystawkowych (przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi do 4 lokali są zobowiązani do przekazania zgłoszenia do Gminy o chęci skorzystania z możliwości oddania odpadów wystawkowych w terminie 14 dni przed datą planowanego odbioru określoną w harmonogramie);
  3. przekazywać do punktów prowadzonych przez Organizacje Odzysku, zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. MB Recycling (https://mbrecycling.pl), REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. i ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku SEiE S.A. (https://decydujesz.pl/index.html) -> przypominamy, że aby oddać przedmiotowe odpady ww. podmiotom należy postępować zgodnie z ich wytycznymi  – zasady oraz formularze zgłoszenia odbioru elektroodpadów z nieruchomości dostępne są na ich stronach internetowych;
  4. przekazywać do punktów sprzedaży detalicznej – warto pamiętać, że przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu, ale co ważniejsze również bez konieczności zakupu nowego sprzętu na warunkach ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym możemy oddać niepotrzebny sprzęt do sklepu;
  5. przekazywać do punktów serwisowych –  czy wiecie, że w przypadku,  gdy  naprawa  przyjętego  sprzętu  elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa jest nieopłacalna można taki sprzęt pozostawić w punkcie serwisowym;
  6. umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia drobnych elektroodpadów i baterii – na terenie naszej gminy można spotkać się ze specjalnymi pojemnikami, do których można wrzucać niepotrzebny, drobny sprzęt wykaz lokalizacji pojemników znajdujących się na terenie Gminy dostępny jest tutaj (http://swarzedz.pl/fileadmin/Pliki_info/Pliki_info_2022/Gospodarka_odpadami/2022_07_14_SGO_Swarzedz_od_1_lipca_2022_OST.pdf)

Źródło: swarzedz.pl