Gmina Swarzędz z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład


5 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Program ten ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce i jest realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak już informowaliśmy, Gmina Swarzędz złożyła 3 wnioski o dofinansowanie strategicznych swarzędzkich zadań:

  • Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ulicę Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – wnioskowana kwota dofinansowania: 39.388.464,04 zł,
  • Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz – wnioskowana kwota dofinansowania: 13.693.000,00 zł,
  • Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie – wnioskowana kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł.

Jak poinformował premier, z Rządowego Funduszu Polski Ład do Swarzędza trafi na początek 13.693.000 zł na rozbudowę ul. Katarzyńskiej. W ramach tego zadania planowana jest rozbudowa drogi o szerokości 6 m, droga rowerowa, chodnik, oświetlenie drogowe typu LED, zasilanie przepompowni wód deszczowych, grawitacyjna kanalizacja deszczowa i  budowa kanału technologicznego.

Słowa podziękowania należą się wszystkim, którzy wsparli Swarzędz w naszych staraniach o pozyskanie rządowych funduszy, m.in. goszczącym niedawno w Swarzędzu posłom – Jadwidze Emilewicz, Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk oraz Bartłomiejowi Wróblewskiemu.