Dotacje z budżetu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

13 stycznia br. burmistrz Marian Szkudlarek rozstrzygnął dwa otwarte konkursy ofert na tegoroczne zadania publiczne, wykonywane na rzecz mieszkańców Gminy Swarzędz, a przy tym służące promocji naszego miasta. Są one realizowane przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe, fundacje, stowarzyszenia). Dotacje zostały przyznane na wsparcie 51 zadań, a umowy z przedstawicielami organizacji są sukcesywnie podpisywane przez burmistrza.

– W pierwszym z konkursów, z zakresu sportu, dofinansowanie w łącznej kwocie 1 955 000 złotych burmistrz przyznał na wsparcie następujących zadań (w kolejności znajdą Państwo: nazwę organizacji, tytuł realizowanego zadania, kwotę przyznanej dotacji):

Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:

 1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków: 165 000 zł,
 2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów: 370 000 zł,
 3. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów: 110 000 zł,
 4. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej: 15 000 zł,
 5. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej: 15 000 zł,

Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica:

 1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt: 10 000 zł,
 2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy: 80 000 zł,
 3. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – dzieci i młodzież: 95 000 zł,

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:

 1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów: 100 000 zł,
 2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży: 40 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz:

 1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – koszykówka – młodzież: 100 000 zł,
 2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – koszykówka – seniorki: 220 000 zł,
 3. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – sekcja piłki nożnej: 217 000 ,
 4. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – UKS Lider Swarzędz – sekcja piłki ręcznej: 100 000 zł,

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej: 18 000 zł,

Klub Sportowy Victoria Judo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy: 7 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja: 20 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich: 76 000 zł,

Swarzędzki Klub Karate-Do „Fighter”:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu karate: 16 000 zł,

2)Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIX Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup: 5 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa: 50 000 zł,

2)Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek w Polskiej Lidze Seniorek: 10 000 zł,

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w taekwondo olimpijskim „od przedszkolaka do olimpijczyka” w gminie Swarzędz: 20 000 zł,

Klub Karate Dynamic Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Bieżąca działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz udział zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach sportowych w Karate WKF: 20 000 zł,

Klub Sportów Walki Kuzi Sport:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa zawodników Klubu Sportów Walki Kuzi Sport w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w Karate WKF: 15 000 zł,

Stowarzyszenie Morsy Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna Morsom: 7 000 zł,

Stowarzyszenie „Razem Ponad Granicami”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia: 10 000 zł,

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – taekwondo olimpijskie – rozwój przez zabawę i sport: 15 000 zł,

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – X Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T. Adamczyka: 5 000 zł,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody i treningi strzeleckie: 9 000 zł,

Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyn”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – jeździeckie zawody Gruszczyn CUP: 10 000 zł,

Stowarzyszenie Kohorta Poznań:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szansa na sukces – treningi dla dzieci i młodzieży: 5 000 zł.

– W drugim konkursie, z zakresu: kultury, zdrowia, edukacji i turystyki (suma przyznanych dotacji to 477 500 zł), burmistrz podjął decyzję o dofinansowaniu następujących zadań (w kolejności przeczytają Państwo: nazwę organizacji, tytuł realizowanego zadania, kwotę przyznanej dotacji):

Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos”:

Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba” – 30. edycja: 10 000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań na rzecz osób uzależnionych oraz działań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia: 31 000 zł,

Stowarzyszenie „Widzieć w Pełni”:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Joga na trawie dla Swarzędza: 6 000 zł,

Polski Komitet Pomocy Społecznej, reprezentowany przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem: 29 000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu:

1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami: 105 000 zł,

2) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja drogą do integracji społecznej: 55 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie: 5 000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się z Mikołajami: 7 000 zł,

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki:

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej – wsparcie osób z niepełnosprawnością. W drodze do samodzielności – systematyczna i wysokiej jakości rehabilitacja dzieci z gminy Swarzędz: 25 000 zł,

Fundacja Początek Świata:

Wsparcie działań z zakresu profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej – na dobry początek dla wyjątkowych dzieci: 20 000 zł,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta i regionu: 10 000 zł,

Fundacja „ArtiFakt”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego – cykl działań „Szukając Talentów” – XI edycja: 25 000 zł,

Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy: 30 000 zł,

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej: 76 000 zł,

Stowarzyszenie Bzyk Raider:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy klubu Bzyk Raider: 15 000 zł,

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja festynu kulturalno – edukacyjnego „Miodowe Lato w Skansenie”: 13 000 zł,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kultywowanie tradycji historycznych: 5 000 zł,

Oddział Środowiskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka:

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – cykl imprez turystyczno – krajoznawczych: 4 500 zł,

Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu:

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży. Organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych: 6 000 zł.

Źródło: swarzedz.pl