Dotacje dla działkowców


Rodzinne ogrody działkowe mogą otrzymać dotacje – z budżetu Gminy Swarzędz oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Poniżej zamieszczamy informacje na ten temat.

Na wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka Rada Miejska w Swarzędzu podjęła 31 maja br. uchwałę, na podstawie której stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Swarzędz będą mogły wnioskować do Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane z rozwojem rodzinnego ogrodu działkowego. Dotacja ma być przeznaczona na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Wnioski będzie można składać po wejściu w życie uchwały, a oto jej treść: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2022/4545/akt.pdf

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych. Poziom dofinansowania wynosi od 10.000 do 100.000 zł. Wnioski przyjmuje Oddział Regionalny ARiMR.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: swarzedz.pl