Dofinansowanie ze środków UE na przebudowę dworca PKP


To już kolejny projekt zwiększający funkcjonalność Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) w Swarzędzu (teren dworca PKP), dla którego Gmina Swarzędz otrzymała znaczne dofinansowanie. Tym razem w wysokości 3,29 mln zł środków UE w formie refundacji na dofinansowanie przebudowy przejścia podziemnego pod peronami dworca PKP w Swarzędzu.

Przypomnijmy, że dotychczas ze środków UE zrealizowano po północnej stronie dworca perony autobusowe z drogami manewrowymi, parkingi typu P&R, parkingi B&R (które zamontowano również po stronie południowej), tablicę informacyjną (dynamiczną informację pasażerską) w ramach systemu ITS oraz po południowej stronie wybudowano system ścieżek rowerowych. Inwestycje te zostały zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowany projekt przebudowy przejścia jest inwestycją strategiczną i został pozytywnie oceniony, a więc spełnił wszystkie kryteria kwalifikujące przedsięwzięcie do dofinansowania. Oceny dokonali eksperci z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucji, która wspiera beneficjentów realizujących strategiczne projekty transportowe m.in. w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Nasza inwestycja jest istotnym, strategicznym elementem węzła przesiadkowego zwiększającym jego funkcjonalność poprzez dostosowanie standardów użytkowych do współczesnych wymogów. Umożliwia szybkie, bezpieczne przemieszczanie się w obrębie węzła wszystkim użytkownikom (w tym os. niepełnosprawnym) w różnych celach podróży, zapewniając skorzystanie przez podróżnych z różnych form transportu: rower – samochód – kolej aglomeracyjna (metropolitalna) – autobus miejski. Inwestycja jest ważnym komponentem na rzecz rozwijania zrównoważonego systemu transportowego z preferencją dla transportu publicznego jako najbardziej wydajnego, tworzącym sieć węzłów przesiadkowych w obrębie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Poniżej przedstawiamy charakterystykę przedsięwzięcia:

Dotujący/Instytucja pośrednicząca:Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Program:Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (środki z Funduszy Europejskich), Działanie 11.4 – Transport miejski (REACT – UE)
Projekt:Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (etap III) – zwiększenie funkcjonalności Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu
Zakres:przebudowa przejścia podziemnego dworca PKP w Swarzędzu
Cel projektu:stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji ogółem poprzez wzrost funkcjonalności ZWP na terenie Swarzędza w wyniku przebudowy przejścia podziemnego w obszarze Dworca PKP i poprzez integrację systemów publicznego transportu Metropolii Poznań
Dofinansowanie:3 290 000,00 zł
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Źródło: swarzedz.pl