Dofinansowanie na realizację projektu dla Gminy SwarzędzGmina Swarzędz – Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. ,,Świt- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia- usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026″.

Całkowita jego to 4 750 183,45 PLN, akwota dofinansowania: 4 500 181,45 PLN (w tym kwota dofinansowania UE: 3 325 128,41 PLN).

Projekt będzie realizowany od 31.12.2023r. do 31.12.2026r.

Celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, dla minimum 200 mieszkańców gminy Swarzędz poprzez realizację dedykowanych usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Grupą docelową są mieszkańcy Gminy Swarzędz, osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; w szczególności do osoby:

  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • z chorobami psychicznymi;
  • z niepełnosprawnością intelektualną;
  • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10);
  • korzystające z programu FE PŻ;
  • zamieszkujące samotnie.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

  • Dzienny Dom Pomocy- usługa skierowana do osób niesamodzielnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (usługa skierowana do 5 nowych osób, łącznie do 25 osób)
  • Mieszkania treningowe – utworzenie i prowadzenie mieszkania treningowego dla 3 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
  • Mobilny Zespół Wsparcia Środowiskowego- organizacja mobilnego wsparcia dla mieszkańców Gminy, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność nie maja możliwości skorzystania ze wsparcia specjalistów. Usługa logopedy, rehabilitanta, psychologa oraz opiekuna skierowana do grupy minimum 158 osób.

Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

źródło: swarzedz.pl /cus/