Dofinansowanie dla kultury


We wtorek, 4 lipca br. w Kamionkach, została zawarta umowa o udzieleniu pomocy finansowej w ramach projektu: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej lub kulturalnej obszaru.Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski i Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek.Projekt realizowany będzie na obszarze 8 sołectw: Gruszczyn, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo. Dzięki pozyskanym środkom świetlice wiejskie tych sołectw zostaną doposażone w najwyższej jakości sprzęt cyfrowy audio, multimedialny oraz sceniczny. Zakupione zostaną min. projektory, komputery typu Laptop, ekrany projekcyjne, kolumny głośnikowe, miksery dźwięku, odtwarzacze CD/USB, mikrofony itp. Umożliwi to wzbogacenie i uatrakcyjnienie form przekazu oferty kulturalnej, dając mieszkańcom dostęp do sztuk performatywnych oraz audiowizualnych.Inicjatorem i popularyzatorem misji kulturalnej na obszarze sołectw będzie Ośrodek Kultury w Swarzędzu. Doposażenie świetlic umożliwi realizację różnorodnych działań takich jak: prelekcje i spotkania, seanse filmowe, kluby dyskusyjne, wydarzenia propagujące czytelnictwo, wydarzenia związane z folklorem i tradycją, animacja kulturalna, czy organizacja obchodów rocznicowych. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą m.in. Powstania Wielkopolskiego, działalności Piastów, zabytków na szlaku Kościołów Drewnianych oraz szerzenia kultury lokalnej obszaru LGD „Trakt Piastów”.Projekt stwarza szansę na rozwój miejsc integracji społecznej w przestrzeni publicznej oraz poprawę atrakcyjności w obszarze kultury.Wartość całkowita projektu to: 281.214,65 zł.Dofinansowanie z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wynosi: 178.936,00 zł.Termin realizacji projektu: listopad 2023.Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2c1c6a98dd

Źródło Swarzedz.pl