Badania jakości usług Kolei Wielkopolskich


Opinie Pasażerów są kluczowe dla budowania oferty, dlatego Koleje Wielkopolskie rzygotowały krótką ankietę na temat jakości świadczonych usług.

Badania trwają do końca listopada. Kwestionariusz z pytaniami dostępny jest online, co oznacza, że można go wypełnić w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Zachęcamy do udziału w badaniu. Państwa opinie i wnioski pomogą nam w procesie doskonalenia oferowanych usług. Badania są całkowicie anonimowe.

ANKIETA