25 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu


Uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu odbyło się w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Oprócz zaproszonych gości, w spotkaniu wzięli udział również uczestnicy ŚDS oraz jego personel. Jedną z gościń była przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Pani Maria Krupecka oraz Natasza Cyrulik, W wydarzeniu wzięli udział również Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek, jego zastępca -Tomasz Zwoliński, sekretarz- Agata Kubacka oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura. Na uroczystości obecni byli także byli i aktualni dyrektorzy, zastępcy i kierownicy jednostek i placówek zajmujących się pomocą społeczną w naszym mieście. Po przemówieniach i życzeniach, zostały odczytane listy gratulacyjne od Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Powiatu Poznańskiego. Mieliśmy okazję wysłuchać wypowiedzi uczestników zajęć ŚDS, którzy podzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami z udziału w zajęciach, obejrzeć prezentacje oraz pokazy i występy artystyczne przez nich przygotowane.

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje od 1996 roku. Początkowo funkcjonował w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia razem z Domem Dziennego pobytu dla osób starszych w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. ŚDS wydzielił się z OPS w 2020 roku, ale nadal korzysta z usług Ośrodka w ramach Centrum Usług Wspólnych.

Źródło: UMiG Swarzędz