Znamy wyniki głosowania do budżetu obywatelskiego!


Dnia 10. lipca zostały ogłoszone wyniki głosowania mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz Edycja 2025 (zwycięskie projekty mają być realizowane w przyszłym roku) . Jest to już 10. Edycja budżetu obywatelskiego w naszej gminie. Zgodnie z regulaminem przeznaczone do realizacji zostają jeden projekt główny (kwota do 1 mln. zł), trzy projekty w kategorii lokalny (kwota do 100 tys. zł przypada na jeden projekt) oraz cztery projekty dodatkowe (każdy z nich opiewa na kwotę 50 tys. zł), z największą liczbą uzyskanych głosów od mieszkańców.

W kategorii projekt główny najlepszy wynik uzyskał projekt:

„Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej”. Projekt przewiduje realizację Kompleksu sportowego obejmującego pełnowymiarowe boisko piłkarskie oraz boiska dodatkowe. Obiekty sportowe będą posiadały zaplecze szatniowe oraz  miejsca parkingowe. Efektem budowy tych obiektów ma być zwiększenie dostępności boisk zarówno dla klubów sportowych jak i mieszkańców -informuje autor. Projekt uzyskał 1955 głosów.

W kategorii projekt lokalny zwyciężyły:

„Strzelnica pneumatyczna wiatrówkowa” (realizacja budowy strzelnicy w zamkniętych pomieszczeniach kontenerowych na terenie SCSiR w pobliżu boisk treningowych oraz skateparku). Projekt uzyskał 616 głosów.

„Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3/ wraz z przynależnym terenem” (obejmuje modernizację schodów oraz zjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Os. Kościuszkowców). Projekt uplasował się na miejscu pierwszym „ex aeuqo” uzyskując również liczbę 616 głosów.

„BEZPIECZEŃSTWO RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO NA UL. TULECKIEJ W GARBACH” przewidujący poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Tuleckiej w Garbach, montaż barier metalowych oraz oświetlenie przejścia dla pieszych. Projekt uzyskał 451 głosów.

W kategorii dodatkowy wygrały następujące projekty:

„Finansowanie PROJEKTU budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie” (opracowanie dokumentacji projektowej poszerzenia ciągu pieszego odcinka ulicy Cmentarnej oraz Dożynkowej na potrzebę ruchu pieszo-rowerowego – 1134 głosów)

„Strefa Sportowo-Rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie – opracowanie projektów i częściowa realizacja” (projekt nowego boiska piłkarskiego i do  padla, wyburzenie 2 budynków gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie oraz nowe wyposażenie terenu świetlicy przy ul. Kórnickiej – 878 głosów)

„Swarzędz dzieciom <3”(projekt zakłada montaż sprzętu w walce z zadławieniami LifeVac na terenie placówek opiekuńczych z dziećmi do lat 6 – 829 głosów)

„Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki – zakup defibrylatorów AED dla Rabowic” (instalacja dwóch defibrylatorów AED na terenie świetlicy przy ul. Bukowej oraz przy ul. Olszynowej w pobliżu Osiedla Świerkowe Tarasy – 649 głosów)

Gratulujemy wszystkim wnioskodawcom zwycięskich projektów oraz zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Szczegóły na temat wyników BOGS 2025 oraz zgłoszonych projektów można znaleźć na stronie: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/wyniki

Fot. źródło: https://swarzedz.pl