Zielona infrastruktura-ogród deszczowy w Rabowicach


W styczniu br. burmistrz Marian Szkudlarek podpisał w imieniu Gminy Swarzędz umowę o przyznaniu pomocy finansowej w kwocie prawie 110 tys. zł na przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest zagospodarowanie działki nr 17/2 przy ulicy Bukowej w Rabowicach pod kątem rozwoju innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców Gminy Swarzędz. Niedawno natomiast rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie tego zadania. Wygrała oferta firmy Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS Grzegorz Sobolewski z Promnic. Koszt wyniesie niespełna 311 tys. zł, z czego trzecia część to unijne dofinansowanie.

Obiekt będzie zlokalizowany w sąsiedztwie budynku świetlicy i zostanie wyposażony między innymi w tablice edukacyjne, stół pokryty naturalną roślinnością, zestaw „Zabawa z wodą” i „Kuchnia błotna”, siedziska z pniaków i stolik drewniany, wierzbowy szałas, stację meteorologiczną, budki dla ptaków i domek dla owadów oraz ścieżkę sensoryczną z naturalnych materiałów. Plac będzie pełnił funkcję edukacyjnego ogólnodostępnego placu zabaw, o charakterze niekomercyjnym, dla dzieci w różnym wieku. Nawierzchnia zostanie wykonana z piasku i trawy. Powierzchnia placu to około 200 m2, z czego połowę zajmują elementy edukacyjne, a pozostała część przeznaczona została na teren wokół planowanego ogrodu deszczowego ze ścieżką sensoryczną, łąką kwietną i elementami przyrodniczymi. Wszystko to gotowe ma być do wiosny przyszłego roku.

Po wybudowaniu placu na jego terenie organizowane będą zajęcia edukacyjne i warsztaty o tematyce związanej z obiegiem wody w przyrodzie i retencją wody.

Celem operacji jest kształtowanie postaw proekologicznych i prośrodowiskowych mieszkańców obszaru Gminy  Swarzędz, LGD „Trakt Piastów” poprzez realizację innowacyjnego ogrodu deszczowego (zielonej infrastruktury) w kontekście ochrony i promocji dziedzictwa lokalnego, zasobów przyrodniczych.

Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: UMiG Swarzędz