Zakup preferencyjny węgla

3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych zakupu preferencyjnego węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć w terminie do 31 grudnia 2022 r. 1500 kg węgla oraz kolejne 1500 kg węgla od 1 stycznia 2023 r.

W chwili obecnej Gmina Swarzędz jest na etapie zawierania umowy z dostawcą węgla. Węgiel dostarczać Gminie będzie jedna ze spółek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego (Dz. U. poz. 2237)

W związku z powyższym UMiG prosi o jak najszybsze składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego, gdyż Gmina zgodnie z zapisami umowy, zamówić węgiel może tylko w przypadku posiadania zweryfikowanych wniosków o ich zakup.

Wnioski można składać na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

WZÓR WNIOSKU

źródło: swarzedz.pl

SwarzedzNEWS wegiel 1