Zakończenie sezonu kolarskiego 2022 z PTTK Meblarz

Serdecznie zapraszamy w sobotę 15 października na Zakończenie sezonu kolarskiego 2022 z PTTK Meblarz. Organizatorem imprezy jest Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu, przy wsparciu dotacją Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

CELE RAJDU

  • upowszechnianie turystyki kolarskiej,
  • poznawanie obiektów przyrodniczych i zabytków okolic Swarzędza,
  • aktywny wypoczynek,
  • zakończenie turystycznego sezonu kolarskiego 2022.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym
terminie do 12.10.br w Oddziale PTTK „Meblarz” ul. Polna 21 w Swarzędzu w piątki, w godz. 16.30 –
17.30 lub mailem na adres biuro@meblarz.pttk.pl Wpisowe wynosi 11,00 zł dla członków Oddziału z
opłaconą składką na rok 2022 oraz 13,00 zł dla pozostałych uczestników. W ramach wpisowego
uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, ciepły posiłek (kiełbaski + pieczywo do indywidualnego pieczenia w rajdowym ognisku), punkty do KOT, OTP i odznak krajoznawczych.

TRASY RAJDU

Dowolne rowerowe prowadzące z miejsc zamieszkania uczestników do mety.
Trasa piesza „Tradycyjna”: start o godz. 10.00 spod ratusza na Rynku swarzędzkim. Mile widziane również trasy dowolne piesze i motorowe!

META RAJDU

Meta rajdu będzie zlokalizowana na polanie przy leśniczówce w Gruszczynie (adres pocztowy
Leśniczówka „Zieliniec”, ul. Darniowa 52, Poznań). Otwarcie mety o godz. 12.30, zamknięcie o godz.
14.00.