Wybory w Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje w dniach 28 września – 6 października br. Walne Zgromadzenie Członów. To ważne wydarzenie zarówno dla członków SSM, jak i pozostałych mieszkańców miasta.

W ramach porządku zebrania przewidziano m.in. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 roku wraz z zamierzeniami na bieżący rok i lata następne, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej. Do ważnych elementów spotkań należy zaliczyć także Wybory członków Rady Nadzorczej na lata 2022 – 2025.

W trosce o przyszłość osiedli, zachęcamy mieszkańców, należących do zasobów Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do czynnego włączenia się i wzięcia udziału w Zebraniach.

Harmonogram Zebrań

  • 28 września 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 1 – dla: ul. Poznańskiej, os. Władysława IV, os. Zygmunta III Wazy, ul. Gryniów i członków oczekujących (wybór 2 członków)
  • 29 września 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 2 – dla: os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego, os. Mielżyńskiego, ul. Armii Poznań (wybór 2 członków)
  • 30 września 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 3 – dla: os. Kościuszkowców (wybór 3 członków)
  • 3 października 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 4 – dla: zasobów pozaswarzędzkich (Poznań, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Czerwonak; wybór 3 członków)
  • 4 października 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 5 – dla: os. Dąbrowszczaków (wybór 2 członków)
  • 5 października 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 6 – dla: os. Cegielskiego (wybór 1 członka)
  • 6 października 2022, godz. 17:00 – zebranie nr 7 – dla: os. Czwartaków (wybór 2 członków)
SM Lista kandydatow

Więcej informacji w Informatorze Spółdzielczym – PDF