Wieża kościoła w Wierzenicy do remontu


Drewniany kościół w Wierznicy jest najstarszym na terenie miasta i gminy zabytkiem z udokumentowaną historią. Badania dendrochronologiczne wykorzystujące słoje przyrostu rocznego drzew do określania wieku drewnianych obiektów pozwoliły określić, że w latach 1560-1561 ścięto drzewa użyte do budowy więźby dachowej nad nawą i prezbiterium kościoła.

Remont rozpoczął się od wieży, która jest zdecydowanie, o ponad 200 lat, młodsza. Została wzniesiona w latach 1771-1772 po zachodniej stronie świątyni. Zewnętrzna renowacja wieży rozpoczęła się 12 września 2022 r. Ktoś nieprzypatrujący się uważnie może nie spostrzec, że ta część budowli pokryta jest nowymi deskami. Powinien jednak zauważyć, że nastąpiła istotna zmiana, jeśli chodzi o dach. Ta część wieży, z cebulastym hełmem zwieńczonym iglicą i krzyżem, była pokryta blachą. Na przedwojennych zdjęciach był na nim gont, a na tych z początku lat sześćdziesiątych XX wieku już blacha. Powiatowy Konserwator Zabytków dla powiatu poznańskiego podjął decyzję o przywróceniu gontu.

Koszt tych prac przekracza pół miliona zł. W tym są dofinansowania otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu – 200 tys. zł., Gminy Swarzędz – 100 tys. zł, jest również źródło, które w chce pozostać anonimowym, a parafia wnosi swój 30 % udział.

Źródło: swarzedz.pl