Wierzonka i Wierzenica z dofinansowaniem na chodnik

Gmina Swarzędz otrzyma 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (Edycja III – PGR).

Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę chodników w Wierzonce i Wierzenicy. Poinformował o tym wojewoda wielkopolski Michał Zieliński na spotkaniu z samorządcami z powiatu poznańskiego, zorganizowanym 15 lipca w  Pobiedziskach. Naszą gminę reprezentował tam I zastępca burmistrza, Grzegorz Taterka. Opis inwestycji:

Obiecane dofinansowanie pozwoli budowę chodników o łącznej długości ok. 0,7 km.

W Wierzenicy chodnik o dł. ok. 0,4 km zlokalizowany będzie wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego (ul. Wierzenicka i Dębowa). Na całej długości chodnik o szerokości 2 m przylegać będzie do istniejącej jezdni. Zadanie obejmuje również wykonanie odwodnienia poprzez odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego oraz nowe oświetlenie typu LED.

W Wierzonce chodnik o długości ok. 0,3 km wybudowany zostanie wzdłuż ul. Działkowej. Zaprojektowany chodnik o szerokości od 1,25 m do 2,9 m wybudowany będzie przy krawędzi jezdni. Dodatkowo przy skrzyżowaniu z ul. Gminną powstanie 8 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych, w tym jedno miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmuje również wybudowanie kanału deszczowego z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego w ul. Gminnej w Wierzonce.

wierzenica i wierzonka chodnik

Źródło: swarzedz.pl