Uwaga na fałszywych kontrolerów kotłów i pieców

W związku z docierającymi informacjami o tym, że na terenie Swarzędza pojawiają się osoby podszywające się pod kontrolerów sprawdzających kotły i piece, informujemy, że na terenie miasta i gminy Swarzędz jedynymi osobami dokonującymi kontroli źródeł ciepła są umundurowani funkcjonariusze Straż Miejska w Swarzędzu, posiadający pisemne upoważnienie Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, wydane na mocy art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

O pojawianiu się nielegalnych „kontrolerów” prosimy informować niezwłocznie Straż Miejską (tel. 651 09 86) lub Policję (tel. 4771 48 00)

źródło: swarzedz.pl