Utrudnienia na Zamkowej


Generalny Wykonawca STRABAG Sp. z o.o., działając na zlecenie spółki AQUANET S.A., informuje o rozpoczęciu w dniu 02.02.2023 r. robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Zamkowej w Swarzędzu”.

Wobec powyższego, od dnia 02.02.2023 r. zostanie wdrożony I etap Czasowej Organizacji Ruchu, polegający na wprowadzeniu ruchu wahadłowego na skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Z. Grudzińskiego i Św. Marcina, zgodnie z załączonym schematem.

Przewidywany okres obowiązywania I etapu COR – do 17.02.2023 r. Po tym czasie roboty budowlane będą prowadzone w ul. Zamkowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Z. Grudzińskiego i Św. Marcina do posesji nr 25 z odcinkowym przewężeniem drogi przy utrzymaniu ciągłości ruchu pojazdów.

Przepraszamy za utrudnienia.

Utrudnienia na Zamkowej

Źródło: swarzedz.pl