Utrudnienia na Zamkowej i Placu Powstańców


W związku z realizacją przez firmę STRABAG inwestycji „Budowa ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i siecią gazową w Swarzędzu” , w dniu 10.01.2022 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – Etap 1. Wyłączona z ruchu samochodowego zostanie ul. Zamkowa oraz plac Powstańców Wlkp. 

UWAGA! Prosimy o przeparkowanie samochodów poza ww. obszar.

Wykonawca zapewni dojście do posesji położonych wzdłuż przebudowywanych ulic poprzez wyznaczone i wygrodzone ciągi piesze. Na terenie placu Powstańców Wlkp. zostanie zlokalizowane zaplecze budowy. Następnie wykonawca robót przystąpi do rozbiórki elementów pasa drogowego tj. obramowania oraz nawierzchni jezdni i chodników wraz z podbudowami. W kolejnych fazach przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa oraz oświetlenie drogowe a istniejąca kanalizacja ogólnospławna zostanie zastąpiona nowoprojektowaną kanalizacją deszczową oraz sanitarną. Dodatkowo wykonawca zrealizuje budowę kanału technologicznego. Po przebudowie infrastruktury podziemnej oraz usunięciu kolizji rozpoczną się roboty drogowe związane w wykonaniem jezdni (nawierzchni bitumiczna), chodników i zjazdów (nawierzchnia z kostki kamiennej) oraz miejsc postojowych (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej) a całość uzupełnią elementy małej architektury. W kolejnym etapie wykonawca przystąpi do przebudowy ulic : Mickiewicza, Bramkowej, Mylnej i fragmentu ul. Krótkiej i ul. Nowy Świat.

2179e71f56
b65303f8e2