Ulica Różana w Bogucinie gotowa


Przebudowa ulicy różanej już się zakończyła. Firma Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. z Rabowic, która wygrała przetarg wykonała wspomnianą ulicę przed wyznaczonym terminem. Ulica Różana stanowi drogę wewnętrzną (niepubliczną) i została wykonana z 5,5 metrowym pasem drogowym wraz z chodnikami po obu stronach jezdni o szerokościach 1,50-2,30 m i poszerzeniami jezdni na łukach. Długość przebudowanej ulicy wynosi niecałe 182 metry i dowiązana jest do istniejących nawierzchni na ul. Olchowej i ul. Wiśniowej. W ramach inwestycji wybudowana została kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, a także uzupełnione zostały brakujące przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Koszt inwestycji ok. 800 tys. zł

Bogucin ul Rozana fot OpenStreetMap
OpenStreetMap

Fot. Jacek Bura, mapka: OpenStreetMap, film: Mapillary – Jacek Bura, Plan Sytuacyjny: UMiG Swarzędz