Tunel w Kobylnicy – przetarg rozstrzygnięty


W wyniku procedury przetargowej na tunel w Kobylnicy, dnia 30 czerwca 2021 r. została podpisana umowa na realizację projektu. W przetargu ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu konkurowały 4 firmy. Najkorzystniejsza oferta została zaproponowana przez STRABAG Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 50 milionów złotych.

Tunel w Kobylnicy – położenie

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej, która jest drogą powiatową. Przepustowość tej arterii jest oceniana na ok. 12,5 tys. pojazdów dziennie. Oprócz wzmożonego ruchu kołowego, jest to też odcinek o bardzo dużym natężenie ruchu pociągów na trasie kolejowej Poznań-Gniezno. Dzięki kombinacji tych dwóch czynników, bardzo często powstają tu korki, które skutecznie blokują ruch.

Zamiast przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy mieli 70-metrowy tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – rondo. Takie są założenia budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy.

burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek

Wyświetl większą mapę

Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie również na czas przejazdu w kierunku Poznania, Swarzędza oraz Pobiedzisk.

Tunel w Kobylnicy – ramy czasowe

Zgodnie z założeniami, tunel powinien być gotowy w lipcu 2023 r.

Tunel w Kobylnicy – finansowanie

Ze względu na wielkość inwestycji, koszty zostają rozłożone pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (23,1 mln), Powiat Poznański (17,8), Gminę Swarzędz. Gmina Swarzędz przekaże na ten cel łącznie 13,85 mln zł (2,5 mln zł w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 5,8  mln zł w roku 2023. Środki te zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz.

Źródło: UMiG Swarzędz, powiat.poznan.pl