Trwa montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w Paczkowie


W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się budowa dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 w Paczkowie. Inwestycja ta realizowana jest w ramach Rządowego Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa na lata 2021-2024. W styczniu 2023 roku GDDKiA otrzymała oferty na budowę oświetlenia na odcinku DK92 od Paczkowa do Zasutowa. Najkorzystniejsze warunki zaproponowała firma KONTRAKT Sp. z o.o. Na realizację zadania przeznaczono 1.349.500,00 zł.

Mimo wieloletnich starań Sołtysa, Rady Sołeckiej, a także Burmistrza gminy Swarzędz o budowę kładki w miejscu newralgicznego przejścia tj. przez DK92, GDDKiA postanowiła zmienić swoje plany inwestycyjne nie uwzględnić wspomnianej kładki. Sprawa kładki jest bardzo istotna dla mieszkańców Paczkowa ponieważ bezpieczeństwo pieszych w tym dzieci jest najważniejsze. W 2019 roku otrzymaliśmy informację o przystąpieniu do realizacji zadań po wykonaniu kładki w Nekli, natomiast w 2020 roku GDDKiA wpisała kładkę do swoich planów inwestycyjnych.

W ostatnim czasie nie otrzymaliśmy jakichkolwiek pism od GDDKiA wspominających o zmianie planów. Niezrozumiałe jest też to, że GDDKiA zdecydowała się na oświetlenie choć wspomniany we wstępie program, z którego realizowana jest obecna inwestycja zakłada właśnie budowę kładek. W najbliższym czasie wystosujemy pismo do GDDKiA w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zmiany planów, a tymczasem prosimy mieszkańców i dzieci o zwrócenie szczególnej uwagi na tym skrzyżowaniu.

Paczkowo skrzyzowanie DK92 1 oswietlenie brak kladki fot JacekBura

fot. Jacek Bura


Wyświetl większą mapę