TAK! Dla czystego powietrza w mojej gminie Swarzędz


Organizatorem konkursu plastycznego „TAK! Dla czystego powietrza w mojej gminie” jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań mających wpływ na polepszenie stanu powietrza atmosferycznego, poprzez stworzenie plakatu promującego działania do bycia bardziej ekologicznym w życiu codziennym.

W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (klasy: I-VIII) z terenu Miasta i Gminy Swarzędz.

Prace konkursowe należy składać od dnia rozpoczęcia konkursu tj. od 20 listopada 2023 roku do 4 grudnia 2023 roku, do godziny 15.30 w siedzibie tut. Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej:
REGULAMIN TUTAJ
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ

c41f8045d4