Swarzędz zaczyna oszczędzać

Trudna sytuacja z zaopatrzeniem w energię oraz szybko rosnące jej koszty zmuszają do pilnego podjęcia działań oszczędnościowych. Również jednostki samorządu terytorialnego, a więc i Gmina Swarzędz, na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), pod rygorem sankcji finansowych zobowiązane zostały do ograniczenia zużycia energii elektrycznej co najmniej o 10 proc.

Szukając rozwiązań oszczędnościowych, które w najmniejszym stopniu dotknęłyby mieszkańców i które nie pogorszyłyby w znaczący sposób bezpieczeństwa, proponujemy ograniczenie czasu nocnego oświetlenia wybranych ulic i miejsc.

Od 25 listopada wyłączone zostanie oświetlenie uliczne w następujących miejscach:

  • Swarzędz, ul. Tabaki – wyłączenie od 24:00 do 04:00 (za wyjątkiem parkingu przy węźle przesiadkowym),
  • Swarzędz, parking ul. Św. Marcina/Kosynierów – wyłączenie od 23:00 do 05:00,
  • Swarzędz, skate park – wyłączenie od 22:00 do 6:00,
  • Swarzędz, dolna ścieżka nad J. Swarzędzkim – wyłączenie od 23:00 do 05:00,
  • Swarzędz/Gruszczyn, ul. Swarzędzka (od ronda Grajka w kierunku Gruszczyna) – wyłączenie od 24:00 do 04:00,
  • Zalasewo, ul. Transportowa – wyłączenie od 24:00 do 04:00,
  • Jasin, parking przy cmentarzu – wyłączenie od 23:00 do 05:00,
  • DK nr 92 (ul. Poznańska) na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Myśliwskiej – wyłącznie od 24:00 do 04:00.

Równocześnie działania oszczędnościowe podjęte przez burmistrza polegają na przyspieszeniu wymiany źródeł światła na energooszczędne oprawy LED. Obecnie oprawy takie instalowane są m.in. na miejskim odcinku DK nr 92 (ul. Poznańska). Wymienione zostały także oprawy oświetleniowe na pozamiejskich odcinkach DK nr 92, na ul. Działkowej i Piaski w Swarzędzu.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i zachowanie dodatkowej, szczególnej ostrożności nocą, w godzinach gdy oświetlenie będzie ograniczane. Równocześnie zawracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o sugestie, w których jeszcze miejscach można – Państwa zdaniem – ograniczyć oświetlenie bez istotnego wpływu na bezpieczeństwo. Propozycje takie prosimy zgłaszać na adres e-mail: wid@swarzedz.pl