Średzka zamknięta na miesiąc!


W związku z remontem drogi powiatowej nr 2489 P – ul. Średzkiej i ul. Kórnickiej w Swarzędzu od dnia 02.11.2021r. nastąpi zmiana organizacji ruchu. W I etapie prowadzonych prac zostanie zamknięta dla ruchu drogowego ul. Średzka na odcinku za ul. Słoneczną do skrzyżowania ul. Średzkiej z ul. Kórnicką. Objazd dla pojazdów jest wytyczony ul. Średzką (w kierunku Zalasewa) i ul. Staniewskiego. Termin zakończenia prac w ul. Średzkiej planowany jest do 02.12.2021r.

Zmiana organizacji ruchu spowoduje wyłączenie z użytkowania przystanku Swarzędz/Południowa/Średzka. Objazd dla autobusów będzie przebiegał ul. T. Staniewskiego z wykorzystaniem wszystkich pośrednich przystanków na odcinku od ronda Średzka/Rabowicka do powrotu na trasę (ul. Nowowiejska). Zostanie uruchomiony przystanek Swarzędz/Złota na ul. Staniewskiego z obowiązkowym zatrzymaniem pojazdu, a pozostałe przystanki pośrednie zlokalizowane na ul. Kórnickiej i Średzkiej będą przystankami „na żądanie”.

Na liniach 405, 406, 407, 484 i 494 czasy odjazdów dla przystanków położonych za zamkniętym odcinkiem ul. Średzkiej przesuną się o min. 4 minuty.

Przystanki linii 499 wzdłuż ul. Kórnickiej zostaną wyłączone w obu kierunkach, a linia ta będzie korzystać z przystanków przy ul. Staniewskiego i Średzkiej (do ronda przy ul. Rabowickiej). Linia 497 w stronę Os. Leśnego będzie skręcać z ul. Średzkiej w Staniewskiego i dalej Kórnicką do Nowowiejskiej.

sredzka remont

Źródło: UMiG Swarzędz