Rajd Niepodległości – zaprasza PTTK Meblarz


Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy rajd Niepodległości. Organizatorem jednego z najstarszych w Wielkopolsce wydarzeń „niepodległościowych” jest Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu i działający przy Oddziale Klub Turystyki Motorowej „Korbowód” przy życzliwej pomocy dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Impreza odbędzie się przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz

W porównaniu z poprzednimi rajdami tegoroczny jest bogatszy o trasę motorową, zorganizowaną przez Klub Turystyki Motorowej „Korbowód”. Trasę bardzo ciekawą, połączoną z udziałem w obchodach Święta Niepodległości w gminie Dominowo z pełnym  ceremoniałem wojskowym! 

CEL IMPREZY

Uczczenie 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku.

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

W rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 04.11.br w Oddziale PTTK „Meblarz”, ul. Polna 21 w Swarzędzu; w piątki w godz. 16.30 – 17.30 (z wyjątkiem 28.10.br); można również dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres Oddziału biuro@meblarz.pttk.pl Zgłoszenia będą potwierdzane przez Oddział informacją zwrotną.

Wpisowe wynosi 13,00 zł (w tym grochówka) lub 26,00 zł (w tym grochówka + tradycyjny Rogal Marciński). Prosimy o zabranie własnych naczyń do grochówki! Konto Oddziału w nagłówku nin. regulaminu. W tytule przelewu prosimy dopisać „Rajd Niepodległości 2022”, wraz z podaniem nazwisk osób, za które dokonywana jest wpłata.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkowy znaczek rajdowy, w/w posiłek, punkty do odznak turystyki kwalifikowanej (OTP, ROK, KOT, MOT). Prosimy o zabranie ze sobą własnych napojów.

TRASY RAJDU

 1. Trasa piesza z przewodnikiem: Swarzędz – Kobylnica. Zbiórka uczestników o godz. 10.30 przy „krześle” obok pawilonu wystawowego stolarzy swarzędzkich przy ul. Wrzesińskiej 41.
 2. Trasy piesze dowolne wg indywidualnych opracowań uczestników.
 3. Trasy kolarskie dowolne.
 4. Trasa motorowa prowadzona przez Klub Turystyki Motorowej „Korbowód” wg nast. planu:
 • godz. 8.45-9.00 rejestracja i zbiórka uczestników przy Urzędzie Gminy Dominowo,
  ul. Centralna 9A (wyznaczony parking, dojazd trasą dowolną),
 • uczestnictwo w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości  w Gminie
  Dominowo
 • przejazd w kolumnie samochodowej (ok 10 km) do Murzynowa Kościelnego,
 • godz.10.00 dla chętnych uczestnictwo we mszy św. w intencji Ojczyzny, kościół  św. Jana
  Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym,
 • złożenie wiązanki w miejscu Pamięci Narodowej przy kościele,  
 • godz.11.00-12.00 uczestnictwo w Pikniku Historycznym (punkty edukacyjne, karta
  uczestnika),
 • przejazd do Kobylnicy na metę Rajdu trasą dowolną (odwiedzenie i potwierdzenie – foto,
  ulotka, broszura – min. dwóch ważnych obiektów w miejscowościach na trasie do Kobylnicy, związanych z walkami o niepodległość),
 • godz.13.00 -otwarcie mety trasy samochodowej  w Kobylnicy, podsumowanie i ogłoszenie
  wyników. 

META RAJDU

Meta rajdu będzie zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Otwarcie mety i
rozpoczęcie wydawania świadczeń o godzinie 12.30. Zakończenie imprezy przewiduje się około
godziny 14.30.

Źródło: meblarz.pttk.pl