Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi


Od 1 marca 2023 roku rusza Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz na rok 2023.

Zgodnie z Programem, w ramach zapewnienia opieki nad kotami wolno żyjącymi opiekunowie społeczni mogą uzyskać wsparcie w zakresie sterylizacji i/lub kastracji kotów wolno żyjących oraz karmę na okresowe dokarmianie kotów wolno żyjących.

Osoby zainteresowane podjęciem ww. działań muszą w pierwszej kolejności wpisać się do Rejestru Opiekunów Społecznych na terenie Gminy Swarzędz.

Do pobrania: WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU OPIEKUNÓW SPOŁECZNYCH KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Aby skorzystać z bezpłatnej sterylizacji lub kastracji dla kotów wolno żyjących zarejestrowani opiekunowie społeczni muszą wypełnić wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg. Następnie, wraz z otrzymanym z urzędu skierowaniem, należy udać się do wybranej lecznicy (jednej z wskazanych na skierowaniu), gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę w miejscu ich pochwycenia.

Do pobrania: WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWNIA NA ZABIEG STERYLIZACJI LUB KASTRACJI DLA KOTA WOLNO ŻYJĄCEGO

Zarejestrowani opiekunowie społeczni mogą również zgłaszać zapotrzebowanie o wydanie karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących, wyłącznie w okresie zimowym (tj. od października do marca). Zgłoszenie o wydanie karmy należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Ponadto przypominamy, że w ramach Programu realizowany jest Plan elektronicznego znakowania zwierząt w gminie. Zgodnie z powyższym właściciele psów i kotów mogą bezpłatnie wykonać zabieg elektronicznego znakowania zwierząt (tzw. czipowania) bez skierowania u jednego z weterynarzy wskazanych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz na rok 2023. Ilość bezpłatnych czipowań jest limitowana ilością środków zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu tel. 61 65 12 403, 61 65 10 655.

Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi

Źródło: swarzedz.pl