Pomoc Ukrainie – koordynacja działań


Apel o skoordynowane działania pomocowe dla Ukrainy wystosował Burmistrz Marian Szkudlarek:

Szanowni Państwo!
Wszystkim nam zależy, aby pomoc dla Ukrainy płynąca z naszej gminy była nie tylko jak największa, ale przede wszystkim skuteczna, dobrze zorganizowana. Wymaga to dobrej koordynacji wszystkich działań podejmowanych zarówno przez Państwa, spontanicznie, jak i przez gminne służby. Staramy się, w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podejmować działania adekwatne do sytuacji – tworzymy bazę ofert pomocy, gromadzimy fundusze, przygotowujemy zakwaterowanie, organizujemy transport etc. Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą, aby korzystać ze wskazówek zawartych w komunikatach, które publikujemy na www.swarzedz.pl oraz na oficjalnym profilu Swarzędza na FB. Prośba dotyczy w szczególności dwóch kwestii:

  • zakwaterowanie uchodźców – mamy wiele takich ofert od Państwa, za co serdecznie dziękujemy, przygotowani jesteśmy też, oczywiście, do zakwaterowania uchodźców z wykorzystaniem gminnych zasobów. Teraz najważniejsze jest, aby i tej kwestii działać w sposób skoordynowany. Proszę zatem, aby wszelkie potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, dzwoniąc pod nr telefonu 512 025 820. Nikt nie zostanie bez pomocy, potrzebny jest jednak czas, aby tę pomoc należycie przygotować.
  • zbiórka darów – prosimy o dostarczanie wyłącznie wyszczególnionych w komunikatach artykułów. Przyjmują je druhowie z OSP w Swarzędzu i Kobylnicy, po czym – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego – trafią do magazynu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, skąd transportem organizowanym przez wojewodę wspólnie z PCK i Caritas przekazywane będą na Ukrainę. Dzięki temu unikniemy chaosu, a pomoc szybko dotrze tam gdzie trzeba
    Proszę więc, aby nie podejmować samodzielnych wypraw z darami na granicę.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkudlarek